Press Release

Donderdag 13 Januari 2011

Is het wel nodig om data te herstellen?

Door: de data-experts
13 januari 2011

Herstellen of niet herstellen, dat is de vraag.

Er treedt dataverlies op – wat nu? De vraag of het noodzakelijk is om die data te herstellen is nog niet zo eenvoudig te beantwoorden. Er zijn verschillende overwegingen bij de beslissing voor wel of geen data recovery.

Back-up, back-up, back-up

Iedereen kent inmiddels het belang van een goed back-upsysteem. De eerste stap is dus om te bepalen of er van de verloren gegane data daadwerkelijk een back-up is. Heel vaak blijkt de verloren data opgeslagen te zijn op een back-uptape, een back-up harde schijf, op het netwerk of een van de andere locaties binnen de organisatie.

Helaas kosten het vinden en terugplaatsen van de verloren informatie ook vaak veel tijd en geld. Als de back-up eenmaal gevonden is, is het van groot belang om na te gaan of het gaat om de meest recente kopie van de data. Back-ups worden meestal volgens een vast tijdschema gemaakt en als er wijzigingen zijn opgeslagen nadat de back-up werd gemaakt, betekent het dus dat die laatste wijzigingen niet beschikbaar zijn.

Opnieuw te maken?

Een ander belangrijk punt van overweging is of de data opnieuw gemaakt kan of moet worden. Hou bij die overweging ook de volgende twee punten over de soort en de hoeveelheid data die verloren is, in gedachten:

  • De datasoort – Verschillende data kunnen een verschillende waarde vertegenwoordigen. Het terughalen van een klantendatabase is (hoogstwaarschijnlijk) belangrijker dan het terughalen van een bestand met mogelijke namen voor een huisdier. Bestaat de verloren gegane data uit een transactiedatabase met veel records zoals een bankbestand? Dan is het bijna onmogelijk om die duizenden transacties die toen actueel waren opnieuw in te voeren. En bepaalde datatypes zijn helemaal niet opnieuw te maken zoals digitale foto’s. Voordat de volgende stappen gezet kunnen worden is het absoluut noodzakelijk om te bepalen om wat voor soort data het gaat.
  • De hoeveelheid data – Als er een beeld is van de hoeveelheid data verloren is gegaan, is het ook makkelijker om een inschatting te maken van de tijd en het budget die nodig zijn om de data opnieuw in te voeren. Hoe meer data verloren is gegaan, des te meer tijd en kosten nodig zijn om die opnieuw in te voeren – als dat überhaupt al mogelijk is.

Neem de regie stevig in handen:

Met datarapporten is het eenvoudiger om vast te stellen of recovery noodzakelijk is. Wie samenwerkt met een gespecialiseerde serviceprovider zou standaard datarapporten moeten ontvangen. Met het overzicht van welke bestanden herstelbaar zijn en welke niet, heeft u de regie volledig in handen. Op basis daarvan kunt u een weloverwogen zakelijke beslissing nemen om al dan niet een volledige recovery van de data voort te zetten.

Het perspectief

Het is lastig om de kosten voor data recovery vooraf in te plannen omdat het meestal om onvoorziene uitgaven gaat. Niemand verliest bewust data net zo min als je bewust een reparatie van je auto of de kosten voor een loodgieter vanwege een kapotte afvoer inplant. Toch is het goed om de zaken in perspectief te zetten. De kosten voor snoep- en koffieautomaten kunnen een klein bedrijf tussen de 500 en 1000 euro per maand kosten. Een gemiddeld bedrag voor een recovery-klus op een doorsnee-desktop met een Windows besturingssysteem kost ongeveer 1000 euro. Als je die cijfers naast elkaar legt, dan wordt de echte waarde van data recovery wel duidelijk.