Gegevensherstel van mobiele apparaten toegenomen met 161% - Kroll Ontrack

Press Release

Donderdag 21 Maart 2013

Gegevensherstel van mobiele apparaten toegenomen met 161%

Door David Logue
21 maart 2013

Description: Mobile business concept

Het is moeilijk te geloven, maar de International Telecommunication Union voorspelt dat er in 2014 meer mobiele telefoons dan mensen op de wereld zullen zijn. Met de toename van het aantal mobiele apparaten neemt ook de noodzaak voor het bijbehorende gegevensherstel toe. Kroll Ontrack neemt de afgelopen jaren een forse toename in het aantal gevallen van gegevensherstel voor mobiele apparaten waar:

  • 2010-2011: Stijging van 55%
  • 2011-2012: Stijging van 161%

In de meeste gevallen wordt gegevensverlies veroorzaakt door fysieke schade. Hierbij gaat het onder meer om gevallen apparatuur, menselijke fouten en waterschade. De overige gevallen van gegevensverlies zijn het gevolg van logische problemen, zoals het per ongeluk verwijderen van bestanden, beschadigde software, vergeten wachtwoorden en problemen met upgrades van het besturingssysteem.
De gegevenshersteltechnici van Ontrack gaven voor 2012 de onderstaande oorzaken aan. Voor fysieke storingen gold daarbij:

  • 31% van de gevallen betrof fysieke schade aan de elektronica.
  • 23% was het gevolg van water- of vochtschade.
  • 7% hield verband met schade aan de buitenkant van het apparaat.

Voor logische storingen gold:

  • 26% was het gevolg van verwijderde bestanden.
  • 7% betrof softwarebeschadiging en bij zes procent ging het om wachtwoordvergrendeling.

Gegevens herstellen van mobiele apparaten

In geval van fysieke schade openen de Ontrack-technici voor gegevensherstel het apparaat binnen een cleanroom en beoordelen zij aan de hand van een uitgebreid diagnostisch proces de fysieke conditie van de printplaten en de overige onderdelen. De onderdelen van de printplaat (PCB) van het mobiele apparaat worden daarbij onderzocht en waar nodig gerepareerd om ervoor te zorgen dat de gegevens vervolgens kunnen worden gelezen. In het geval van een logische storing gebruiken onze technici speciale software om het vastgestelde probleem te omzeilen en de gegevens vervolgens te benaderen en op te halen.

Tips voor het voorkomen van gegevensverlies

Wanneer wordt gevraagd om gegevens van mobiele apparaten te herstellen, gaat het meestal om foto's/video's en contactpersonen, gevolgd door aantekeningen en tekstberichten. Om de kans op herstel van deze waardevolle gegevens te vergroten, volgen hier een paar tips:

Onderneem onmiddellijk actie

Schakel het mobiele apparaat onmiddellijk uit en breng of stuur het naar een betrouwbaar bedrijf voor gegevensherstel. Hoe langer u daarmee wacht, hoe groter de kans dat kritieke gegevens worden overschreven (verwijderde bestanden) of de schijfeenheid gaat roesten (fysieke schade door bijvoorbeeld water).

Maak back-ups, back-ups en nog eens back-ups en vergeet vooral niet de backup te controleren!

Maak voordat het noodlot toeslaat een back-up van uw gegevens op een andere locatie, zoals een laptop, de cloud of een externe schijf. Bij een fout met het besturingssysteem is een dergelijke back-up maar al te vaak uw redding.

Weet wat u wilt

De sleutel tot snel, tijdig en goed gegevensherstel is kennis over welke gegevens prioriteit hebben. Laat uw bedrijf voor gegevensherstel dan ook altijd weten welke gegevens het belangrijkst voor u zijn.
Dit zijn echter niet de enige tips die Kroll Ontrack voor u heeft. Ga naar de website voor meer data recovery tips.