Flash en SSD-technologie betrouwbare reputatie ondanks dataverlies

Press Release

Donderdag 1 September 2011

Flash en SSD-technologie hebben betrouwbare reputatie ondanks dataverlies.

Enquête Kroll Ontrack: Flash en SSD-technologie hebben betrouwbare reputatie ondanks dataverlies

Meer dan 50 procent van de respondenten ondervindt dataverlies met Flash- en SSD-apparatuur

Amsterdam – 1 september 2011 – Kroll Ontrack, de toonaangevende aanbieder van data recovery, computer forensics en andere data management oplossingen, heeft een enquête uitgevoerd over de perceptie en het gebruik van Flash en SSD-technologie. Hoewel de enquête aantoont dat meer dan 90 procent van de respondenten Flash en SSD als betrouwbaar beschouwen en weinig last hebben van storingen, heeft 57 procent van hen weleens gegevensverlies met Flash- of SSD-technologie ondervonden. Verder denkt driekwart van de respondenten dat Flash en SSD recovery bijna onmogelijk of erg ingewikkeld is.

“Corruptie van systeemgebieden vormt 60 procent van het dataverlies bij Flash of SSD. Maar ook fysieke schade, corruptie van bestandssystemen, elektronische storingen en menselijke fouten zijn belangrijke factoren,” aldus Jaap Jan Visser, Country Manager Kroll Ontrack Nederland. “Dataverlies bij Flash of SSD is vergeleken met traditionele Hard Drives vaak veel ingewikkelder omdat de data meer lineair worden opgeslagen. Ook bevindt de data van Flash of SSD zich in een meer verspreid bestandsformaat op de diskdrive en zijn er nog geen algemene normen op het gebied van organisatie- en data- indeling voor Flash- en SSD-media. Hierdoor zijn vaak data recovery oplossingen nodig die specifiek zijn gebaseerd op de fabrikant en het model van de apparatuur.”

Zowel op ondernemings- als consumentenniveau lijkt de technologie voor gegevensopslag zich in de richting van SSD te ontwikkelen. Van de meer dan 500 respondenten, bestaande uit zakelijke, thuis- en overheidsgebruikers, geeft bijna 70 procent aan dat ze op dit moment Flash- of SSD-technologie gebruikt of van plan is dit in de nabije toekomst te gaan gebruiken. Dit hoge gebruikspercentage komt waarschijnlijk omdat driekwart van de respondenten vindt dat de prestaties van Flash- en SSD-apparatuur beter is dan traditionele Hard Drive-technologie. Bovendien is meer dan 75 procent van de respondenten van mening dat Flash en SSD technologie veiliger, krachtiger en milieuvriendelijker is. “De gebruikerspercepties van Flash- en SSD-opslag sluiten zeer goed aan bij de voordelen die door de fabrikanten van de Flash- en SSD-technologie worden geschetst,” legt Visser uit. “De snelheid, betrouwbaarheid en energiebesparende voordelen, gecombineerd met Flash- en SSD-technologie, zijn interessant. Ondanks de vele voordelen van de Flash- en SSD-technologie stijgt het aantal incidenten van dataverlies. Kroll Ontrack heeft het afgelopen jaar 20 procent meer verzoeken tot recovery van Flash en SSD gekregen. Binnen de branche beschikt Kroll Ontrack over het krachtigste oplossingenpakket en toont zich daarmee een betrouwbare partner voor Flash en SSD recovery.”

Deze enquête werd uitgevoerd door Kroll Ontrack. In totaal werden er 560 online-vragenlijsten ingevuld in de volgende categorieën: zakelijke, thuis- en overheidsgebruiker. De interviews werden in het voorjaar van 2011 afgerond.