e-discovery: cyberrisico's, wereldwijde onderzoeken en regelgeving

Press Release

Dinsdag 27 Januari 2015

e-discovery: cyberrisico's, wereldwijde onderzoeken en regelgeving

2015 veranderingen in e-discoverymarkt door toenemende cyberbeveiligingsrisico's, wereldwijde onderzoeken en nieuwe regelgeving

Kroll Ontrack voorspelt voor 2015 drastische veranderingen in de e-discoverymarkt door toenemende cyberbeveiligingsrisico's, wereldwijde onderzoeken en nieuwe regelgeving

Kroll Ontrack , de vooraanstaande wereldwijde leverancier van producten en diensten voor data recovery, datamanagement en e-discovery, heeft vandaag zijn voorspellingen voor 2015 gepubliceerd, met betrekking tot vijf belangrijke Europese e-discoverytrends.

Tim Phillips, Managing Director van Kroll Ontrack International Legal Technologies, zegt hierover: "2015 is het jaar waarin e-discovery een belangrijk deel gaat uitmaken van informatie governance en -management binnen bedrijven. Zo worden niet alleen cyberaanvallen en juridische risico's beter geïdentificeerd, maar kunnen advocatenkantoren ook gemakkelijker overstappen op nieuwe commerciële modellen, zodat ze e-discovery voordeliger en efficiënter kunnen managen. Steeds meer bedrijven vertrouwen op e-discovery technologieen voor de wereldwijde uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden op het gebied van wet- en regelgeving, en om bewijsmateriaal te beheren dat afkomstig is van nieuwe, afwijkende technologieën. Intelligente e-discovery oplossingen zullen steeds belangrijker worden voor organisaties die hun omzet, reputatie en compliance willen beschermen."

Toenemende risico's op het gebied van cybersecurity dwingen bedrijven tot strikt informatiemanagement

Het feit dat Sony eind 2014 kon worden gehackt heeft wel aangetoond dat de vele uiteenlopende risico's voor bedrijfsinformatie reëel zijn. Het is voor bedrijven cruciaal dat ze weten waar hun data is opgeslagen, hoe hier toegang tot te krijgen is en dat ze in een zo vroeg mogelijk stadium worden gewaarschuwd tijdens een inbreuk. Ernest Hilbert, Managing Director van Kroll: "Effectief beheer van bedrijfsinformatie wordt in 2015 nog belangrijker voor het succes van organisaties. E-discovery tools zullen dan ook steeds vaker worden gebruikt om cyberaanvallen te onderzoeken en het risico daarvan te verminderen, door waardevolle data te identificeren."

Juristen zullen steeds vaker alternatieve oplossingen aandragen voor de manier waarop met bewijsmateriaal wordt omgegaan

Bedrijven en hun juristen hebben behoefte aan efficiënt beheer van de continu toenemende hoeveelheid elektronisch bewijsmateriaal. De trend om e-discovery uit te besteden aan efficiënte externe partijen wordt steeds sterker, omdat die partijen beschikken over zowel juridische als technische expertise en dus een deel kunnen uitmaken van de traditionele juridische afdeling. Bovendien is men er zich in Europa steeds meer van bewust dat advocatenkantoren bepaalde processen zoals documentreviews veilig uit handen kunnen geven aan derden, zonder verlies van controle of kwaliteit.

Internationale e-discovery oplossingen zullen zich verder ontwikkelen aangezien juridische risico's globaliseren

Wetgevers zullen, nu bedrijven vaker de internationale markt op gaan, overal ter wereld meer en meer gaan samenwerken om de wetgeving op het gebied van fusies en overnames te handhaven, en corruptie, kartelvorming en schending van handelsembargo's tegen te gaan. Verschillende Europese bedrijven, waaronder een aantal grote banken en ingenieursbureaus, werden in 2014 onder de loep genomen. Daarbij werden door de Amerikaanse autoriteiten recordboetes opgelegd in het kader van anticorruptie- en embargowetten.

Bedrijven hebben dus internationale e-discovery oplossingen nodig voor het houden van compliance-audits en voor het omgaan met complexe internationale onderzoeken. Dergelijke oplossingen bieden de mogelijkheid om moeiteloos data te verzamelen uit verschillende landen, documenten in meerdere talen te reviewen en te voldoen aan de lokale databescherming en privacy wetgeving, die het internationale transport van informatie aan banden legt. Er is dus een toenemende behoefte aan flexibiliteit, controle en beveiliging om elektronisch bewijsmateriaal zorgvuldig te beheren en te voldoen aan lokale e-discovery verplichtingen- ongeacht of de data in een datacenter of intern beheerd wordt.

Nieuwe wetgeving bepaalt hoe e-discovery software en -services worden gebruikt

In 2014 zijn tal van ontwikkelingen op juridisch gebied gestart die gaan leiden tot nieuwe vereisten voor 2015 en het gebruik van e-discovery software en -services, en het omgaan met elektronisch bewijsmateriaal. Zo werd in december 2014 een Europese richtlijn voor schadevorderingen wegens inbreuk op het mededingingsrecht aangenomen door het Europese Parlement en de Europese Raad. Volgens deze richtlijn heeft de benadeelde partij recht op openbaarmaking van het relevante bewijs voor een claim. Dit zet de deur open voor e-discovery verplichtingen bij concurrentiezaken. De Europese lidstaten hebben twee jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

In het Verenigd Koninkrijk houdt de nieuw opgerichte Competition and Markets Authority (CMA) zich bezig met het onderzoeken van fusies, concurrentievervalsing en kartelvorming. Ter vergroting van de slagvaardigheid zijn de onderzoeks- en handhavingscapaciteiten van de CMA flink uitgebreid en werd in november 2014 aangegeven welke sectoren waarschijnlijk doorgelicht zullen worden.

Bedrijven lopen minder risico als ze hun personeel goed voorbereid hebben op onaangekondigde controles en vooraf hebben nagedacht over hoe ze e-discovery kunnen inzetten voor audits en het leveren van tegenbewijs.

Technologie zal het bereik van e-discovery veranderen

Met steeds meer consumentvriendelijke technologieën op het werk, bestaat elektronisch bewijsmateriaal niet alleen meer uit e-mails, documenten en voicemails, maar komen daar ook sociale media en mobiele data bij. Daarnaast is er steeds meer dataverkeer tussen gekoppelde bedrijfssystemen, waardoor de behoefte aan analyses van gestructureerde data, in het bijzonder bij financiële onderzoeken, zal blijven groeien. De effectiefste oplossing voor bedrijven in deze situatie is een combinatie van menselijke vaardigheden en geavanceerde software, zoals predictive coding en structured data analyse, waarmee deze steeds complexere bewijsstromen kunnen worden geanalyseerd.

Ga voor meer informatie over de producten en diensten van Kroll Ontrack naar http://www.ediscovery.com/nl