Press Release

Donderdag 21 April 2011

Duidelijke data over dataschade

Door: de data-experts
21 april 2011

Het bedrijfsleven in de VS verliest jaarlijks naar schatting 18,2 miljard dollar door dataverlies. Dat bedrag is inclusief technische service, verlies aan productiviteit en de waarde van de verloren gegane data. De trieste realiteit is dat een bedrijf dat getroffen wordt door een storing die meer dan tien dagen duurt, er financieel aan onderdoor kan gaan: 50 procent is binnen vijf jaar gestopt.

Waardoor ontstaat dataverlies? Vaak gaat het om hardwarefouten – in 44 procent van de gevallen van dataverlies is dat de oorzaak – maar menselijk falen scoort ook hoog , met zo’n 32 procent van de dataverliesincidenten. Computergebruikers kunnen ongewild dataverlies veroorzaken door per ongeluk bestanden of databasegegevens te verwijderen, de opslag opnieuw te formatteren, data te overschrijven, software opnieuw te installeren of door fouten te maken tijdens het herstellen van data. Rampen ontstaan ook door vergissingen tijdens projecten, zoals bij datamigratie, serverconsolidatie (virtualisatie) en door upgrades of migratie van de apparatuur. Andere oorzaken van dataverlies zijn onder meer softwarefouten (14 procent), virussen (7 procent en natuurrampen (3 procent).

Dataverlies begint bij de corruptie van bestandssystemen, inclusief de metadata en datastreams van de bestandssystemen. Er zijn twee soorten dataverlies: ‘logische’ en hardwarefouten. Logisch dataverlies treedt op wanneer een partitie (of Logical Unit Number – LUN) faalt. Hardware-dataverlies wordt veroorzaakt door fysieke schade aan de schijf zelf, bijvoorbeeld door extreme hitte, water dat binnendringt, een harde fysieke dreun of elektrische schade.

Hoe overleef je datarampen?

Ook als een menselijke fout niet de oorzaak is van een dataramp, kan menselijk handelen het probleem wel verergeren en de schade vergroten. Onbezonnen pogingen om data terug te krijgen kunnen in plaats van de data redden, de schade zodanig verergeren dat herstel helemaal niet meer mogelijk is.

Bij elke reactie op een dataverliesincident moeten bepaalde voorzorgsmaatregelen altijd door iedereen in acht worden genomen. Ten eerste is het belangrijk om te weten of de organisatie een rampenbestrijdingsplan heeft. Ook is het belangrijk om niet de situatie te verergeren door de harde schijf geforceerd weer aan de gang te krijgen. Zeker als u een klikgeluid hoort of het geluid van over elkaar schurende delen, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de harde schijf. Om originele data zoveel mogelijk te beschermen, moet de back-up ook nooit op het oorspronkelijke systeem worden teruggezet. Ten slotte, als het systeem op zich goed werkt maar de data is verdwenen, schakel het systeem dan uit (sluit het systeem niet af) en probeer een diagnose van het probleem te maken, zonder het systeem op te starten.

Een ander belangrijk punt is dat veel van de oplossingen voor zelfreparatie die op de markt zijn, tot onherstelbare schade kunnen leiden in plaats van het probleem oplossen. Blijf weg bij programma’s als Scandisk, CHKCSK, FSCK, Disk Utility, Vrepair en vergelijkbare programma’s en hulpmiddelen.

Andere tips zijn van toepassing op specifieke rampsoorten. Om andere valkuilen te voorkomen in het geval van een ramp, volg deze aanwijzingen:

Verwijderde bestanden

  • Schakel uw computer uit – gebruik niet ‘afsluiten’
  • Bent u onderdeel van een netwerk, neem dan onmiddellijk contact op met een IT-beheerder

Vloeistof of knoeien

  • Schakel uw computer uit of trek onmiddellijk de stekker eruit
  • Herstart de computer niet en probeer ook niet de vloeistof af te drogen
  • Doe het apparaat in een afsluitbare plastic zak en stuur het naar een bedrijf dat gespecialiseerd is in data recovery

Servercrash

  • Maak een diagnose zonder data weg te schrijven
  • Wees voorzichtig met reparatiehulpmiddelen
  • Als het kan, kopieer de HDD’s voor triage

Zie ook de checklist tips wat te doen bij data verlies