Press Release

Maandag 28 November 2011

Top 7 van risico’s voor de toegankelijkheid van tapes

Door: de data-experts
28 november 2011

Over risico’s hebben we het liever niet al te vaak. Met audits en instructiehandboeken denken we de risico’s redelijk onder controle te hebben, maar zijn we daarmee ook voorbereid op een serieus onderzoek, op een kwaadaardige aanval of op een natuurramp die ons data-archief treft? Zou uw organisatie in een onderzoek een specifieke mailbox kunnen terugvinden? Zou uw tape-archief een overstroming overleven of een andere natuurlijk onheil?

De top 7 risico’s voor tapes

Fouten in de back-upsoftware

De back-upsoftware is goed ingesteld en het proces start volgens schema. Maar de back-updata zelf wordt nooit gecontroleerd.

Fouten in de opslagmedia

Fouten in de tapedrive; corrupte of ontoegankelijke tapes; de informatie die naar de tape werd geschreven kan niet gelezen worden (logicafouten in de data). Er is een groot verschil tussen data van de laatste back-up en data van het moment dat de fouten optraden.

Menselijke fouten

Vergissingen zoals per ongeluk herinitialiseren van een tape of vergeten om voor het maken van een back-up de optie ‘Append’ aan te zetten, komen vaak voor.

De hoeveelheid data en de vindbaarheid

De enorme hoeveelheid aan data en de mogelijkheid om specifieke content in het totale bedrijfsgeheugen terug te vinden. Hoe weet je of data kwijt is of verloren is gegaan? Bijvoorbeeld, als bedrijven fuseren moeten operationele, financiële en klantgegevens van beide bedrijven beschikbaar blijven. De verschillende back-upomgevingen moeten geharmoniseerd worden, zoals de individuele back-upsystemen in Windows-omgevingen.

Veroudering van systemen en onbruikbaarheid

De noodzaak om oude data te onderhouden; omzetten van oude statische systemen naar een ander format of nieuwere technologie. Auditors kunnen vragen om de het aanleveren van oude databestanden –bij een bank werd gevraagd om het aanleveren van 17.000 invoergegevens uit de jaren 80. De tapes waren er nog wel maar met de software en de drives kon men niks meer beginnen.

Rampen

Vuur, waterschade, modder, extreme kou of hitte of andere natuurlijk onheil zorgen er geregeld voor dat tapes bevuild of beschadigd raken en niet meer met standaard middelen te lezen zijn.

Strafrechtelijk onjuiste methodes

De data mag dan nog wel steeds leesbaar zijn voor een mens, maar het op een onjuiste manier verplaatsen van data kan ertoe leiden dat de metadata van het bestand of het systeem – belangrijke informatiebron voor compliance, onderzoek en e-discovery - gewijzigd wordt.

Wat is voor u het belangrijkste toegankelijkheidsrisico?