Data definitief wissen en verwijderen - Ontrack

Gegevens doolhof – data vernietigen waarom zou je?

Om de meest gevoelige elektronische informatie te beschermen en te voldoen aan alle internationale wet- en regelgeving, met bijbehorende boetes, heeft een bedrijf een beleid voor data wissen nodig als onderdeel van de data-opslag strategie.

EU General Data Protection Regulation (GDPR) heeft tot doel de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming samen te voegen. Niet alleen om de uitdagingen van het digitale tijdperk het hoofd te kunnen bieden, maar ook om online opgeslagen persoonlijke gegevens beter te kunnen beschermen. Uit onderzoek van Ontrack blijkt dat 57 procent van de 660 ondervraagde IT managers wel verwacht dat de nieuwe wetgeving gevolgen voor hen zal hebben. Wij geven u inzicht in waarom het zo belangrijk is voor bedrijven om data te wissen.

Data wis methoden – maar is data echt weg:

  • DEL, SHIFT DEL en prullenbak legen. Er mag ondertussen ook worden verondersteld dat mensen weten dat DEL en SHIFT+DEL of het verwijderen uit de recycle bin niet afdoende is. Het DEL commando haalt alleen een referentie weg uit de tabel.
  • Het FORMAT commando wijzigt slechts de tabel zodat het lijkt dat alle bestanden en catalogues zijn gewist.
  • Overschrijven van data is een goede methode om data te vernietigen. Belangrijk is daarbij de verificatie dat echt alle gegevens daadwerkelijk overschreven zijn. Gebruikers zijn vaak niet op de hoogte waar op de harde schijf de data wordt opgeslagen.
  • Zelfs als een opslagmedium wordt verpletterd, is de informatie nog steeds beschikbaar.
  • Degaussen of demagnetiseren. Belangrijk is wel om te weten of het gebruikte magnetisch veld sterk genoeg is en hoe lang een specifieke hard disk daaraan moet worden blootgesteld.

Data wissen software

Wanneer u ervoor kiest om de software te gebruiken, moet u er zeker van zijn dat data wis software direct naar de harde schijf schrijft zonder gebruik te maken van het besturingssysteem. Je moet er ook  zeker van zijn dat echt alle data wordt overschreven.
Een goed advies is om te vragen of de data wis software die je overweegt is gecertificeerd door de beveiliging instellingen wereldwijd en een certificaat voor 100% veilig verwijderen kan genereren.

Als u onze gecertificeerde software oplossingen voor het wissen van data gebruikt, kunt u gerust uw media verkopen. U kunt op eenvoudige wijze al uw wisprocessen licenties beheren en er worden gedetailleerde rapporten bijgehouden in het centrale management systeem met duidelijke web interface.

Ontrack biedt  gecertificeerde software voor het wissen van pc's, servers, LUN, virtuele schijven, smartphones en tablets, flash-media en afzonderlijke bestanden en mappen.

Overskrive med programvare

Degaussing

Degaussing

Demagnetiseren zal magnetisch opgeslagen gegevens effectief verwijderen door het opslagmedium bloot te stellen aan een enorm sterk magnetisch veld.

Onze Ontrack Eraser degausser genereert een piekwaarde van 18.000 gauss in het midden van de harde schijf, sterk genoeg om zeker alle data te wissen.

Ook verkrijgbaar als dienst.

Data wissen degaussen


TROS RADAR het echt wissen van een harde schijf

Hoe ga je als particulier om met data recovery of juist het wissen van data? In de uitzending van Tros Radar werd daar gisteravond aandacht aan besteed. Het Radar testpanel kreeg de vraag voorgelegd hoe je ervoor zorgt dat je harde schijf leeg is als je je computer wegdoet? Het antwoord van het panel: beschadig de harde schijf. Maar werkt dat ook? In de uitzending wordt op allerlei manieren geprobeerd de schijf onherstelbaar te beschadigen. Er worden schijven aan een botsauto vastgebonden, in de sloot gegooid en in een vuurkorf gehouden. Specialisten van Security.nl en Ontrack proberen vervolgens of de data daadwerkelijk onherstelbaar beschadigd is. In de uitzending krijgen kijkers ook tips om een computer datavrij te maken.


Advies vernietiging van de oude computerapparatuur:

  • Bepaal wat u met de apparatuur wilt doen; weggeven, verkopen of vernietigen en recyclen.
  • Wel of niet hergebruiken en het all of niet defect zijn van de opslagmedia bepaald de keuze van de te gebruiken wismethode.
  • Als de apparatuur wordt hergebruikt door derden moet u zeker weten hoe data echt vernietigd moet worden.
  • Zorg voor bewijs dat de data echt is gewist.
  • Ieder bedrijf dient een uniform veiligheidsbeleid te hebben met procedures voor het verwijderen van gegevens van apparatuur. Denk daarbij aan pc's, laptops, , servers, kopieerapparaten, printers, faxen, PDA, telefoon, smart phones, tablet en digitale camera’s.